تبلیغات

مجموعه بهترین پوسته های نرم افزار  AIMP v3.55

مجموعه بهترین پوسته های نرم افزار AIMP v3.55

مجموعه بهترین پوسته های نرم افزار AIMP v3.55

 

Technicss

Black_AVP | 2014-02-25 | 4856.58 KB | Downloads: 1430
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Horizontal
Tone: Dark
Surface: Mat

Skin requires Full HD resolution
http://blackavpbim.ucoz.ru/
 
 

Aiwa AD-M700

Black_AVP | 2014-02-12 | 4519.83 KB | Downloads: 12158
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Horizontal
Tone: Light
Surface: Mat

Skin for FULLHD monitors
 
 

Kenwood KX-4520

Black_AVP | 2014-01-22 | 2381.99 KB | Downloads: 28101
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Horizontal
Tone: Dark
Surface: Mat

Skin requires FULL HD screen resolution
 
 

Kenwood KX-800

Black_AVP | 2014-01-22 | 2996.07 KB | Downloads: 16303
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Horizontal
Tone: Light
Surface: Mat

Skin requires FULL HD screen resolution
 
 

Akai GX-77 Grey

Black_AVP | 2013-12-24 | 12395.48 KB | Downloads: 31530
Preview
Version: AIMP v3.00 or newer
Form: Horizontal
Tone: Dark
Surface: Mat

Skin requires FULL HD screen resolution
 


Akai GX-77 Black

Black_AVP | 2013-12-24 | 11109.7 KB | Downloads: 22085
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Horizontal
Tone: Dark
Surface: Mat

Skin requires FULL HD screen resolution
 
 

Akai GX-77

Black_AVP | 2013-12-24 | 11750.46 KB | Downloads: 22641
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Horizontal
Tone: Light
Surface: Mat

Skin requires FULL HD screen resolution
 
 

Nakamichi BX

Black_AVP | 2013-12-18 | 2692.78 KB | Downloads: 12060
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Horizontal
Tone: Light
Surface: Mat

Skin requires FULL HD screen resolution
 
 

Denon Classic Style v2.0

Black_AVP | 2013-10-25 | 6273.56 KB | Downloads: 49955
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: All-in-One
Tone: Dark
Surface: Mat

Skin requires Full HD resolution
 
 

Akai GX-F90

Black_AVP | 2013-10-16 | 3672.47 KB | Downloads: 42828
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: All-in-One
Tone: Light
Surface: Mat

Skin requires Full HD resolution

 

Akai

Black_AVP | 2013-10-16 | 14459.82 KB | Downloads: 41415
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Vertical
Tone: Light
Surface: Mat

Skin requires Full HD resolution
 
 

Technics

Black_AVP | 2013-10-16 | 19591.31 KB | Downloads: 44187
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: Horizontal
Tone: Dark
Surface: Carbon

Skin requires Full HD resolution
 
 

Sony ES-Style Silver

Black_AVP | 2013-10-11 | 754.05 KB | Downloads: 36499
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: All-in-One
Tone: Light
Surface: Mat

Skin requires Full HD resolution
 
 

Sony ES-Style Black

Black_AVP | 2013-10-11 | 659.11 KB | Downloads: 40346
Preview
Version: AIMP v3.50 or newer
Form: All-in-One
Tone: Dark
Surface: Mat

Skin requires Full HD resolution

پاسخ دهید

1 نظر

Carmel  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ - ۲۱:۴۷:۵۱

پیره وزنه زد پولینا، چون احساس کرد عملش کاملا بی رنگ است. او تعادل، انفجار و نوع فراتر از خود را نشان داد 2 دعوا طرفدار مطمئنا آنها فقط این بازی را کپی نکردند، درست است؟