خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

دانلود کردن پرکن پیاله را با صدای استاد محمد رضا شجریان

دانلود کردن پرکن پیاله را با صدای استاد محمد رضا شجریان

  پر کن پیـــــــــــالـــــه را کاین اب آتشین، دیریست ره به حال خرابــــــــــــم نمیبرد این جام ها که در پی هم میشود تهی، دریای آتشست که ریزم به کــام خویش گرداب می رباید و آبم نمیبرد من با سمند سرکش و جادویی شراب، تا بی کـــــــــــــــــــران عالم ...